Marc Manero

Estàs veient

Un post del Blog

Què és un emprenedor social

De nou Marc dóna vida amb la veu a un curiós vídeo ideat per Tócalasam Laboratori Creatiu. Ajudant així a entendre millor què és un Emprenedor Social: els seus mètodes, les seves eines.

Els emprenedors socials desenvolupen els seus projectes en àmbits desatesos per les entitats públiques i pel mercat. Els seus projectes plantegen noves respostes a problemes socials i ambientals contribuint a la construcció de societats més sostenibles on els factors socials, ambientals i econòmics trobin un major equilibri.